دریا

دریا همیشه از من دلگیر است ، میدانی چرا ؟ چون همیشه بزرگی تو را به رخ او میکشم .

/ 5 نظر / 2 بازدید
علی

[گل] اگر آن چه یا آنکس که به رخ او می کشی آنقدر عظمت دارد ، دریا باید مطیع او باشد !!!

علی

[لبخند] salhl manal shomaro ba eftekha lik kardam ! [خداحافظ]

MAJID4595

بازم قشنگ بود