عشق مانند

عشق مانند بـــــاران است …
آنگاه که نیست همه آرزویش را دارند و وقتی هم که میاید همه میگریزند …

/ 1 نظر / 4 بازدید
MAJID4595

من بارونو دوست دارم .قشنگ بيد