سر انجام

من نمی دانستم ، که سر انجام چه آید به سرم ؟

تو مرا خوب نگر ، شاید اینبار ببینی که تو را منتظرم !

/ 2 نظر / 5 بازدید
majid4595

قشنگ بود

محمد حسین

سلام من اومدم تو چرا هیچ وقت نمیای؟ منم دیگه نمیام ها...